GESCHIEDENIS

Het begon allemaal in het schooljaar 2008-2009 met een pilot vanuit het ministerie van OCW waarin tien Utrechtse middelbare scholen, gemeente Utrecht en de Vrijwilligerscentrale Utrecht samenwerkten om de verplichte maatschappelijke stage stadsbreed af te stemmen en te onderzoeken welk samenwerkingsmodel voor Utrecht tot goede resultaten kon leiden.
In dat schooljaar zijn deze scholen aan het werk gegaan om voor in totaal 1949 leerlingen, tweederde van het totaal aantal mas-leerlingen,  de maatschappelijke stage op hun school vorm te geven, aansluiting te zoeken bij het curriculum en een organisatie- en begeleidingsmodel op de eigen school uit te denken en uit te voeren.
Daarnaast is door de Vrijwilligerscentrale Utrecht contact gezocht met vele maatschappelijke organisaties om op deze manier een zo breed mogelijk aanbod van stageplaatsen te kunnen bewerkstelligen.   
De Vrijwilligerscentrale Utrecht fungeert als schakel tussen de projectcoördinatoren van de scholen en de stage-instellingen. Lag de focus in de scholen op de implementatie van de maatschappelijke stage in het eigen schoolsysteem, ontwikkeling van het begeleidingsmodel en de onderwijskundige inbedding, de stage-instellingen waren voornamelijk gericht op de begeleiding van de stagiaires, het ‘puberrijp’ maken van de begeleiders op de stagevloer en de afstemming van de stagewerkzaamheden binnen de instelling. In goed overleg tussen alle betrokken partijen zijn praktische hulpmiddelen als een contract, maatschapkaart en website, ontwikkeld. Een goede investering met het oog op opschaling naar alle Utrechtse scholen voor voortgezet onderwijs en het verhogen van het aantal stage-uren .


MaS Utrecht : Schooljaar 2009 -2010


De Maatschap+ heeft in Utrecht een pionerende taak op zich genomen . De tien deelnemende scholen gingen graag samen verder en stonden open voor uitbreiding met andere Utrechtse scholen voor voortgezet onderwijs, die ook binnen het ontwikkelde model mee wilden doen. In dit schooljaar bestond het Utrechtse samenwerkingsverband uit 16 scholen en zijn er voor 2343 leerlingen stageplaatsen beschikbaar gesteld. 
Tevens is er dit jaar een CIP platform (communicatie- en  informatieplatform) opgericht welke zich heeft bezig gehouden met de ontwikkeling van een nieuw digitaal systeem. Met dit systeem kunnen scholen hun leerlingen volgen, stages eenvoudiger worden aangeboden, veranderingen makkelijker worden doorgevoerd; en verschillende data simpel worden bijgehouden.
Daarnaast zijn er in dit jaar meerdere trainingen en netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Voor deelnemende scholen (waarbij onderlinge uitwisseling van expertise centraal stond); maar ook voor de stage instellingen (waar vooral werd geïnventariseerd welke behoeftes er lagen en hoe daarop kan worden ingespeeld met bijvoorbeeld een training ''Puberproof''.
Schooljaar 2010 - 20111 zal het samenwerkingsverband Maatschap+ zich weer verder uitbreiden en doorgaan met het implementeren, coördineren en ontwikkelen van de Maatschappelijke stages.

 

 

  • Actueel
  • 14.11.2022
  • 2022
  • Het hele jaar door komen rouleert het aanbod van maatschappelijke stage plekken in Utrecht. Je kunt kiezen uit een lintstage waar je wekelijks een aantal uur meehelpt totdat je 30 uur hebt volbracht óf je helpt mee aan een event, dit noemen we eventstage.
  • 16.08.2021
  • FIJNE VAKANTIE
  • Beste leerlingen, Wij wensen jullie vanuit MaS Utrecht een hele fijne zomervakantie toe, we zien jullie graag het nieuwe schooljaar terug.
  • MEER NIEUWS
Impressie
» Toon alle foto's » Toon alle video's