ALGEMEEN

Per 1 augustus 2014 is de verplichte maatschappelijke stage komen te vervallen. De financiering voor de organisatie van de MaS is gestopt per 1 augustus 2015.  Sinds het vervallen van de wettelijke verplichting is het aan de school zelf om de maatschappelijke stages voort te zetten. Kiest een school ervoor om MaS voort te zetten, dan kunnen deze uren meetellen als onderwijstijd. Hiervoor heeft de overheid een aantal criteria gesteld:
- Scholen zijn vanaf schooljaar 2015/2016 vrij om de MaS voort te zetten als facultatief programmaonderdeel;
- MaS-uren mogen meegerekend worden als onderwijstijd, met een maximum van 30 uur. Uren boven de 30 uur mogen niet als onderwijstijd meegerekend worden;
- Voorwaarden om de MaS te vermelden op het diploma zijn:
    o De leerling moet minimaal 30 uur stage lopen;
    o Er moet een stageovereenkomst getekend worden;
    o Het blijft voor leerlingen mogelijk om vrijstelling aan te vragen voor de MaS.

 

De maatschappelijke stage levert veel partijen iets op: de samenleving, leerlingen, stagebieders én scholen.


Samenleving:
• Contact tussen leerling én degene bij wie de maatschappelijke stage plaatsvindt. Dit heeft positieve gevolgen voor de manier waarop mensen tegen elkaar aankijken.
• Jongeren leren dat de samenleving is wat je er met anderen van maakt.
• De maatschappelijke stageleerling van nu is de vrijwilliger van de toekomst.


Leerlingen:
• In de praktijk over de samenleving leren.
• Ervaren dat het leuk is of voldoening geeft om iets voor een ander te doen zonder er iets voor terug te vragen.
• In de praktijk leren over het nut van iets doen voor een ander.


Stagebieders:
• Leerlingen doen activiteiten die anders niet gedaan zouden worden, zoals een spelletjesavond in het buurtcentrum of een nieuwe website voor een goed doel.
• Voor individuele personen levert de maatschappelijke stage een extraatje.
• Meer belangstelling voor vrijwilligerswerk. Jongeren van nu zijn de vrijwilligers van morgen.


Scholen:
• Burgerschapscompetenties ontwikkelen bij leerlingen.
• Netwerk uitbreiden door samenwerking met andere scholen, stagemakelaars en stagebieders. Dit plaatst scholen nog meer in de samenleving.
 
Leerlingen maken tijdens hun stageperiode kennis met een kant van de maatschappij waar ze anders misschien niet mee in aanraking zouden komen. Ze verbreden hun horizon en werken aan burgerschapsvaardigheden. Ze zetten zich in voor anderen en leveren een zinvolle bijdrage aan de samenleving.

Een maatschappelijke stage verschilt van andere stages. Waar reguliere stages gericht zijn op de beroepsvorming van leerlingen, richt de maatschappelijke stage zich vooral op de betrokkenheid van scholieren bij de maatschappij.


 
 

  • Actueel
  • 14.11.2022
  • 2022
  • Het hele jaar door komen rouleert het aanbod van maatschappelijke stage plekken in Utrecht. Je kunt kiezen uit een lintstage waar je wekelijks een aantal uur meehelpt totdat je 30 uur hebt volbracht óf je helpt mee aan een event, dit noemen we eventstage.
  • 16.08.2021
  • FIJNE VAKANTIE
  • Beste leerlingen, Wij wensen jullie vanuit MaS Utrecht een hele fijne zomervakantie toe, we zien jullie graag het nieuwe schooljaar terug.
  • MEER NIEUWS
Impressie
» Toon alle foto's » Toon alle video's